_DSC9211-2.Mobilen

"Vad vill du här?"

"Då steg han upp och åt och drack. Sedan gick han styrkt av maten i fyrtio dagar och fyrtio nätter ända till Guds berg Horeb. Där gick han in i en grotta, och i den stannade han över natten. Då kom Herrens ord till honom. Han sade till honom: ”Vad gör du här, Elia?”  1 Kungaboken 19

Episoden är hämtad ur Elia liv. Ett liv som till strukturella delar kan likna vårt, ja, varje människas men också kristna verksamheter av en grupp människor. Vi är människor och vi rör oss kollektivt bland de vi sympatiserar med eller identifierar oss med. På sikt eller för stunden.

Gud ställer frågan till Elia som mycket väl hade följt profeten på hans väg. Men här verkar det som om hans tjänare hamnat på ett tillvarons stickspår eller i en återvändsgränd. Ohh...så lätt det är att missa en vägtrafikskylt eller en varning om att den väg du nu tar, för dig långt, men inte vidare! Man måste vända om.

Den tidigare översättningen eller transkripteringen - för det är Gud som talar och det gäller att fånga andemeningen - översätter med "Vad vill du här?" Tilltalet eller frågan är inte i sig förebråendes. Men det kan den vara. Ja, Guds tveeggade ord skär åt båda hållen och vi kan förstå att undran i sig är ett ifrågasättande utifrån ett bättre ideal, en bättre tingens ordning.

Också kristna i grupp kan behöva tåla frågeställningen Elia fick möta. " Vad vill ni göra här? " Vad gör ni vid era vikar, era grottor, i skogar och undandragna platser och positioner? " Samkvämet. Ja, det ljuvliga samkvämet. Denna antikrigstillvaro i andens rike. Domarbokens budskap får liv på nytt. Och går igen! "Ty, var och en gjorde vad honom behagade."

Det finns i grund och botten ett stående mandat för Guds folk att vinna människor för evigheten. Det måste renodlas gång efter annan. Vi fastnar enskilt som kollektivt i sekundära sysslor under förevändningar och vi blir bekväma med dem. De kristna har så många tillgångar av olika slag. Skulle Gud få ta dessa i anspråk då skulle ett sprudlande evangeliskt center igen kunna rymmas i Stockholms city. Det brinner jag för.

I dag ställs frågan till var och en enskilt. Den slår också med en oerhörd kraft mot kollektivet som hamnat i återvändsgränder. Du har väl inte tänkt att bosätta dig för gott, i slutet på en återvändsgatan, till åtlöje för alla andra som kört fel och själva vänder där? Återvändsgatan har endast en funktion; att föra alla tillbaka och ut på huvudleden igen. Den är full av folk!


"Vad vill du här?"

 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

Etikettmoln