2018 > 03

"Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd." Hebr. 4

Tydligen så hade översteprästen svårt med mänskliga svagheter. Eller svårt för dem. Kan man tolka texten så? Ja, för bibeln sätter Jesus som är vår överstepräst inför Fadern i motsats till andra i prästfunktionen och deklarerar att Jesus kan ha medlidande med våra svagheter. Översteprästen kunde kanske inte ha medlidande för sin professions skull. Synden behövde stå där i fullt fokus och fördömas. Förklaringen är inte otänkbar. Översteprästen var den högste inom den mänskliga kulten, Guds hus förvaltning. Han borde egentligen ha stort medlidande. Med vad? Med synden? Nej. Med svagheterna! De kan vara många och på olika plan i livet.

På ett annat ställe heter det att "människorna var illa medfarna ". Är inte det många gånger vår lott? Vi drabbas av livets tillfälligheter - som med tiden visar sig vara bestående och långsiktiga. Själafienden är en verklig strateg. Han vet hur vi fungerar och han gör allt för att fälla vårt mod och grusa vår framtid.

Alla bär vi på en karaktär, en natur, med egenheter och själsliga särskildheter. Ja, någon är för impulsiv. Någon är för hämmad. Sättet vi förhåller oss till vår natur - vare sig vi forcerar vår personlighet eller vi önskar att vi vore annorlunda, det kan försätta oss i trångmål. Ohhh... vilka rika ämnen för Guds ömhet! Jesus som såg och hälsar till Petrus innan hanen gol. Han använde en tupp som tidskronologiskt riktmärke. Det är medlidande och ömhet det.

Nyckelordet är frestelse. Jesus var också frestad - fast utan synd. Vår natur en insjö av frestelserna. Det är våra reella svagheter. 

Elia var svag vid ett flertal tillfällen. Då sände Gud ängeln. Han sände också korparna. Varför då? I det ena fallet är det övernaturligt. I det andra fallet som med korparna är det onaturligt men inom ramen för Guds ordning. Det är så fantastiskt! För när såg du senast korpar komma och mata dig, de svarta fåglarna med eget skarpsinne, som ständigt vakar över stora områden för en mumsbit för egen del? Sällan. Nej, aldrig.

Vi behöver ibland Guds änglars hjälp. Ibland behöver vi något mer närliggande men med Guds särskilda omsorg inbakad i lösningen, på våra problem. Då kan Gud sända en korp med kött och bröd. Det är ju lika stort!

Vi behöver tillkortakommanden. Vi kommer att frestas över vår förmåga - och falla. Det är ingen fin rubrik. Men hur skulle vi annars vinna frälsning? Om inte nåd fanns? Hur ofta har inte Herren mött upp med sin stora förståelse och lyft varje uppriktig själ tillbaka till hans hjärta igen? 

Vi har inte en Överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter.

 

Läs hela inlägget »

"Och jag talade till de bortförda alla de ord som Herren hade uppenbarat för mig." Hesekiel 11:25


Bortförda. Detta enda ord slog ner i mig som ett kerygma denna morgon och mitt medvetande började få träffar i skriften, som delvis bor i mitt minne. Det var inte få träffar det i hjärnans googlecentra. 

I den bibliska historien finns det gott om tillfällen då Guds folk blev bortförda. Även som segerbyte. Arken blev bortförd - till och med. Som om någon kunde stjäla Guds ord. Ja, det kan man. Man kan undanhålla Guds ord så till den grad att ordet blir bortfört.

Att bli bortförd kan ske medvetet eller omedvetet. Det heter om oss att vi tidigare lät oss "blindvis bortföras till de stumma avgudarna". Ovetandes, alltså. Det är en process. En fientlig invation med annektering är tydligare och brutalare men ett sakta bortförande har samma destination. Man blir bortförd.

Jag vill ändå stanna vid Hesekiels ord denna dag. Han som också blev bortförd. Han som satt bland de bortförda vid Kebar i Babel. Han var till det yttre fånge men Gud lät honom göra reguljära resor i den andliga världen. Han blev återförd med Herrens visum!

"Jag talade alla de ord som herren uppenbarade för mig ", skriver han. Jag grips av det. Det ligger så mycket bakom den meningen. Han talade till sina landsmän. De bortförda.

Det finns något motvilligt i det begreppet - bortförda. Omständigheterna, vilka de än må vara, är inte riktigt okey utifrån det begreppet. Guds folk skulle inta landet...men inte bortföras.

Vad är motsatsen till att bortföras? Ja, det är att intaga! Det är det. Men innan man kan intaga så måste man återföras. Att återföras är ett vidare begrepp än att återvända. De skall man inte blanda ihop.

Hesekiel fick kom tillbaka till husets tröskel, står det. Han var inte bortförd i vanlig bemärkelse. Men han kom tillbaka till en position. Där har du kärnan! Och där lyfte den dubbla strömmen honom så han tappade all kontroll. 

Så uppfyller Gud allt i alla!


 

Läs hela inlägget »

Om vi idag, just nu, skulle få se in i himlen där Gud är med alla de som gått före oss i tron bland änglar och den härlighet som Gud äger, då skulle vi naturligtvis längta dit. Det gör vi ju ändå. Men vi skulle också i våra liv orka härda ut lite mer ur ett jordiskt perspektiv. Lite till och lite mer. Det gäller att ha blicken fäst vid målet. Ja, vi skall ha blicken fäst vid "Jesus, trons hövding och fullkomnare". En märklig bestämning. Målet är inte bara resan värd, det är vårt slutmål.

En man sa till mig för en tid sedan att han varken trodde på något evigt liv eller att evig lycka var något eftertraktansvärt. Han trodde att ständig lycka skulle tråka ut honom i längden. Åh... det är ju ett jordiskt sätt att mäta och resonera! Den som aldrig upplevt glädjen i frälsningen och den salighet och kraft som finns i ett närmande till Gud, förstår inte den nya naturen. Och hur Gud upplivar människoanden. Vår glädje och lycka här på jorden är aldrig konstant. Den är temporär. Många lever avskalat för att hålla ledan och glädjen på en acceptabel nivå. Andra konsumerar ihjäl sig. Därför att vi är människor som längtar efter Gud.

Bibeln är bekant med att även en frälst människa upplever att hon vill härifrån. Vi längtar, säger Paulus, att få ikläda oss eller överkläda oss den nya kroppen.
Till dess skall vi kämpa vidare och inte låta modet svikta. Jesus lever och han kan komma in i vår tillvaro, likt solen helt plötsligt bryter fram ur gråtät molnig dag.

-Ha en bra dag! 

Läs hela inlägget »

Senaste

Arkiv

Din kommentar

 • Stina » Skriv till församlingens ängel :  ”I den kyrkliga liturgin är lila sorgens färg. Den enda färg som passar till den ..”

 • Märta » Skriv till församlingens ängel :  ”Läser och tar om det igen... Min enda vokabulära möjlighet Oj oj oj! Inte som en..”

 • Märta » Guds närvaro:  ”Tack käre bror för ännu en uppmuntran! "Han är med Han är med Vilken tröst! Han ..”

 • Märta » Vintappare:  ”Oerhört stark och skakande text! Jag läser den om och om igen. Tack Thommy!”

 • Lennart » Försvarsmakten kallar in civila fordon:  ”Thommy! Jag liksom Du har ingen önskan om krig men inser ändå att tiden är kort ..”

 • Claes mård » Kris, djupgående kris!:  ”Ja tyvärr har du rätt Thommy ! Det kommer bli en fruktansvärd torka i vårt land..”

 • Thommy » När en vän blir svårt sjuk...:  ”-Tack för din medverkan och hjälp, Lennart! Blir glad över att du är med. / Thom”

 • Lennart » När en vän blir svårt sjuk...:  ”Beder för Din vän. Det ligger enorma välsignelser i att bedja med och för varand..”

 • Thommy Jakobsson » - Se våra lampor slocknar!:  ”Tack, detsamma, Daniel! Glöm inte Amos ord: "Ve eder som längtar efter HERRENS ..”

 • Daniel Stigh » - Se våra lampor slocknar!:  ”Guds fridTommy! Det var så länge sedan jag använde mig av det uttrycket (sorglig..”

 • märta » Sållad som vete:  ”Underbart! Tack broder! Som jag har väntat! Dina infallsvinklar berikar mig och..”