_DSC7559Thommy4.MOBIL


Nu har mina plakat kommit! Jag är så glad för det. Men troligtvis kan jag inte göra som jag hade tänkt nämligen att ha ett plakat framför och ett bakom mig. De är för stora. Jag får helt enkelt haka på en på ryggen. Man måste ha fri rörlighet framåt, annars går det inte. De är ju hela 80 X 60 centimeter breda. Otroligt bra! Man behöver inte mer. Och mina flyers, förstås.

När jag tittar på bilden här och nu och ser TV:n stå där bakom så tänker jag på de kristna TV utsändningarna. Och uppmaningen föds inom mig; Känn ingen komplex över att du inte når många. Det är inte kvantiteten som räknas i Guds rike. Det är senapskornets tro som gäller! Fröet som rymmer de största av träd. Det är inte ens fråga om att bli störst, om någon trodde det. Johannes döparen fick av Jesus vittnesbördet att "ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han." Det är nåt att tänka på. Men det är ändå inte det som det gäller här. Det handlar om honom som har sandaler med läderremmar - han som av nåd bjuder att knyta dem åt honom i beredvillighetens tjänst. Sela.

Ett sidospår, men här handlar det inte om en själv. Här handlar det om att få ut vittnesbördet om Jesus på stan. Var det inte det missionsbefallningen handlade om?

Jag satt för övrigt framför TV:n den 4 januari. Datumet minns jag eftersom min hustru var bortrest då. Jag satt och sappade fram och tillbaka mellan intresselösa program. Precis när jag slår på kanal10 så talade programledaren om att han hade ett budskap från Reinhard Bonnkes sista predikan från Hamburg. Bonnke som bodde i USA sista tiden hade åkt till Tyskland för att ta farväl av sitt hemland. Han var ju svårt sjuk. Nu är han död. TV utsändningen började precis när jag slått över till den kanalen. Och det var en tillfällighet, kan jag säga.

Bonnke pekade rätt ut mot TV rutan och in i mitt vardagsrum och säger; "Alla är inte maratonlöpare. Men några är det." Han talade inte ur ett elitistiskt perspektiv. Men han talade till mig och det tog. - "Vill du springa ett maratonlopp för Jesus!? " Så sa han. Kanske inte världens bästa reklamslogan men det grep mig och konfirmerade det jag håller på med. "Tecken och under skall åtfölja dem som tror," står det. 

Vidare pekade han på en sak som han menade är central och det är att man måste ha med helandefrågan i förkunnelsen. Och jag ger honom rätt i det. I all nytestamentlig verksamhet så är de kroppsliga behoven starkt satta i fokus. Varför? Ja, vi kan ju inte hela människor av oss själva. Men Jesus kan! Detta är ett ypperligt tillfälle att skala av mänsklig prestation och påvisa gudomlig inverkan när vi möter människorna. En vattendelare mellan mänskligt och gudomligt. Det öppnar upp för tron! Bonnke jämförde med krutet som består av fyra ämnen. Om ett av ingredienserna saknas så blir det ingen explosiv verkan. En begriplig bild. En av ingredienserna skulle då vara erbjudandet om helandet i Jesu namn.

Det är märkliga saker som nu företas. Och jag har ingen att hänskjuta frågan till än till Jesus. Ett evangeliskt inslag som förr bara var en liten del i all annan verksamhet, framstår nu för mig som oerhört centralt. Jag har kommit fram till att Guds rike inte är i behov av något materiellt. Ingenting egentligen. Församlingar kämpar med ekonomiska incitament in absurdum. Men missionsbefallningen den är fri från alla materiella krav och den framhäver det också i en avsaknad av "silver och guld det har vi inte, men det vi har det ger vi dig, i Jesu namn stå upp och gå! 

Flera har hört av sig till mig och till och med vill att jag skall tala om när jag går ut på stan så att de kan vara med i förbön. 

Man blir ju rörd och tacksam!

 

Läs hela inlägget »

"Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade."  Jakobsbrev 4

På onsdag kommer mina plakat med bud från Danmark, har man lovat. Jag lever för detta just nu. Det är mig en gåta varför det blivit så ett med mig detta att gå ut att evangelisera. Jag har fått syn på något som är större än denna lilla insats. Den upplevs så dyrbar.

Den gigantiske evangelisten Reinhard Bonnke som nyligen avled samlade miljontals lyssnare på sin möten. Det kan ju få vem som helst att resignera inför en packe traktater, utan sångröst eller lusten av att vara en härold. Vi tänker ofta i megaformat. Men det är inte där brännpunkten ligger. Jag tänker inte ens så och det är inte heller så att poletten till slut trillade ner i ett för smalt myntinkast, om jag får använda mig av den bilden. Plötsligt stod det där bara. 

I Jakobs brev i en äldre översättning så står det inte "ni splittrade ". Det står "ni med delad håg ". Splittrad det kan man vara mer temporärt men en delad håg är något mer fundamentalt i personligheten och ligger djupare. Att ha en delad håg handlar om ett halvt engagemang på flera håll. Det kan till och med röra sig om motstridiga inriktningar emanerade ur olika intressen. Våra liv spänner över så stora områden och Guds sak kan få stå tillbaka i tider ifråga om prioriteringar. Vi bär då på en delad håg.

Men låt oss ta in versen där den börjar, nämligen: "Närma er Gud."  Det är det allt väsentliga. "Rena era händer, ni syndare".

Jakob börjar med händerna. De som uträttar. De som gör rätt eller fel saker. Eller bådadera. "Rena dem! " Åh...det upplever jag vara en nödvändighet i mitt liv. Att tvätta dem fria från bakomliggande avsikter, dolda motiv eller andra syften. Att äga ett rent hjärta med rena motiv. Och det fortlöpande.

Vad sa Jesus till synderskan som var anklagad; "Jesus reste sig upp och sade till henne: "Kvinna, var är de? Har ingen dömt dig?" Hon svarade: "Nej, Herre." Då sade Jesus: "Inte heller jag dömer dig. Gå, och synda nu inte mer! "

Ligger det inte i ordet: "Gå, och synda inte mer! " en uppmaning att inte stanna kvar i en felaktig position? Syndens position. Gå! Hon får uppmaningen att distansera sig från ett otillbörligt liv och förhållningssätt. Så befriande.

Vi blir i livet smutsiga om våra själar - precis som riktigt vita kläder om sommaren är utsatta för smuts. Kritvita klänningar drabbas av gula maskrosfläckar i midsommartid och svarta skoavtryck från klängande barn. Så lätt hänt. Den som sätter sig obetänksamt för att vila kan drabbas av fläckar på kläderna, en vit pressad skjorta blir med tiden både skrynklig och brun. Lika obemärkt sker det i överförd mening med våra själar. Det är så i livet och på vandringen även om dessa haltande bilder på intet när är så allvarliga som synden som förstör vår olösta framtid för evigheten. Synden som är en del av vår natur och inget utanpåverk som vi bara kan kränga av oss. Jakob uppmanar oss att rena våra händer och våra hjärtan och han drämmer till oss i vår ambivalens och i vår delade håg - ja, vi som är splittrade.

Men Gudsordet är välkommet för den som är botfärdig. Det kommer till den som är mogen för omvändelsens stora upprättelse. Då kommer Jesus till oss, vi som börjat närma oss honom. 

Om du känner att du har blivit förlåten av Gud - var rädd om det! Gå befriad och renad. Om dina medmänniskor sitter fast i ditt förflutna så får du lämna det åt Gud. Han som har förmågan att både glömma och förlåta. Det viktiga är att byta position och att inte synda igen. Det står så.

Detta var det ord som kom till mig i dag. Det är ett skarpt ord men uttryckt i nåd. För den obotfärdige är det möjligen ett anklagande ord. Men för den som är trött på synden är till och med den avslöjande och inträngande upplysningen om den delade hågen mottagbar.  Allt Guds ord får då följa med som ett frigörande domsord över ett sargat inre liv till befrielse.

Om vi säger ja till det.

 

Läs hela inlägget »


Det danska företag som jag beställt valaffischer av uppgav i går att de inte fått någon order - trots referensnummer, ordernummer och betald faktura. Affischerna är de jag väntar på för att komma iväg ut och evangelisera. Detta är riktigt signifikativt. Tusen och ett hinder försöker lägga sig i vägen när evangelium skall spridas. Inre och yttre motstånd om vartannat. Men det är fastheten i beslutet som avgör och inte tillfälligheterna.

Jag har tills vidare mina högar av traktater som jag betraktar med helt andra ögon än förr i tiden. Nu ska de inte bara delas ut. De är också en viktig länk mellan mottagare och givaren. Ett kontaktskapande alster och inte bara en trave upplaga som man skall bli av med. Tänk hur olika man kan förhålla sig, egentligen.

Vad blir nästa steg? Det vet jag inte. Det är så med stegen på detta område att nästa steg tas när det första är taget. Där brukar Gud träda in. Och utan honom är det meningslöst. Vi predikar inte oss själva och vi har inget eget att komma med. 

Jag tror det är så Jesus vill ha det. Hur skall han annars komma till om vi fixar allt själva? Det kan vi för övrigt inte heller.

 

Läs hela inlägget »

Nu är mina flyers på väg! Så här fick de bli. Små blad i A6 format på exklusivt matt papper med ett rakt budskap. Kvalitèn blir naturligtvis bättre än den här kraftigt uppförstorade kopian. Men jag kan inte bärga mig. Ville visa er. Jag vet ju att jag har många som följer mig här på hemsida. 

Varför har jag inte gjort detta tidigare? Det har jag inget svar på. Men: "Nu är den behagliga tiden, idag är frälsningens dag, i dag hjälper Herren !" Ja, den välbehagliga tiden står det till och med i bibeln.

Bed att detta får vara till välsignelse. Jag vet att det kommer att bli det. Man kan ju faktiskt inte börja i en mindre skala än så här. Tack för förbön. 

 

Läs hela inlägget »

"Och jag skall låta tecken synas på himmelen och på jorden: blod och eld och rökstoder. Solen skall vändas i mörker och månen i blod förrän HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. Men det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn han skall varda frälst." Joel 2.

Det talas mycket om vad vi gör med naturen och hur vårt vårdslösa liv påverkar klimatet globalt.  I den här versen av profeten Joel skulle man kunna påstå att det är han själv som anför att han är med och utför tecken himlen, dvs. att det är en så kallad mänsklig klimatpåverkan. Om vi läser in det så. Men Joel talar inte ur egen mun. Det är Herren som talar och agerar. Det gällde framtiden. Vår tid!

Det sägs att den röda himmel som vi såg härom kvällen skulle bero på oss. Meteorologerna menar att det är små sotpartiklar som genom ljusets inverkan från solen gav det rosa sken som vi alla fotade av under romantik. Och förklaringen må vara vetenskaplig. Den brinner ju för fullt i Australien och från sydamerika rapporteras det om outsläckliga bränder. Så det finns en logik i det.

Rökstoder, vad är det om inte de pelare av sot som syns över Australien just nu? Gud har sagt att han kommer att vara med i de tecken som vi kommer att få genomleva. Vetenskapligt förklarade eller ej. Hela skapelsen är ju Guds från början och de naturlagar som styr den. Profeten såg det hela ur ett gudsperspektiv. 

Här talar Joel om att Gud skulle låta tecken synas på himmelen och på jorden. Gud som vill väcka människan över hennes tillstånd och i hennes eviga position. Blod, eld och rökstoder... Solen skall vändas i mörker och månen i blod ... ja, gör inte solen alltid det? Det blir mörkt på kvällen och månen tar vid. Men rött blod?

Det vore rationellt att förlägga uppgiften om att "månen skall vändas i blod " till den kommande rymdfärden. Om fem år. USA har sådana planer. De kunde då handla om en katastrof med mänsklig inverkan - för än så länge finns det inga rapporter om blodspillan på månen. Joel levde troligtvis redan hundra år innan profeten Jesaja på 800-talet före Kristus. Att få upp blod på månen var då helt utopiskt, om vi skall tolka texten ordagrant. Texten har varit obegriplig för teologer i alla tider. Men när det sker kommer vi ändå inte att tro på bibelns sanningar! Gud har gett information om distinkta händelser som vi alltmer börja vänja oss vid som aviserar hans nära tillkommelse - hans dag den stora och fruktansvärda!

Det finns också ett erbjudande, det är själva essensen här, till var och en som vill; den som åkallar Herrens namn skall vara frälst!  Vilket namn är det? JESUS!

Det avgörande namnet visste inte Joel om, men du och jag är väl underrättade.


 

Läs hela inlägget »

Nu är vi på andra sidan om den här vintern och det blir så sakta ljusare. Fortfarande har jag inte fått mitt evangeliska startpaket och visionen har inte släppt. Det är heller inte väntat. Livet är fullt av idèer. Men det här är ingen idè. Det är en vision.

Jag tänker mig bli sedd i korsningen Gamlabrogatan och Drottninggatan i Stockholm. Det är kvarteren för de gamla arbetarbodarna. Arbetarbodarna där specialisterna på jeans och arbetarskjortor höll till innan det blev mode på riktigt. Vilken fin bild då det finns ett arbete att utföra! Jag tänker att det kan vara bra att återkommande uppehålla sig på en plats oavsett hur frekvent det nu kan bli. Så det kommer att bli där.

Det är svårt att begripa hur denna sak kommit att slå rot i mig och jag kommer säkert att anses som både en ensling och efterbliven. Det bekommer mig inte. Inte det minsta. Båda fotsulorna har nu tagit mark och det här är likt ett pionjärarbete.

För att travestera profeten Habackuks ord från ett i och för sig förskräckligt sammanhang. Men det här är inte förskräckligt. Jag bara lånar hans ord då han kan formulera sig bättre än jag:

"... för stenarna i muren ska ropa
och bjälkarna i trävirket
ska svara dem.
"

https://www.youtube.com/watch?v=uAAK0vVzblE

Amen!

 

Läs hela inlägget »

Nu har jag beställt två plakat och 1500 flyers i ett första steg att påbörja en evangelisering. De kan bli fler med tiden och de kan naturligtvis modifieras. 

Under lång tid har evangelium får stryka på foten i det genuina uppdrag vi fått oss anförtrott, nämligen att gå ut i hela världen och predika evangelium. Vi är specialister på att bygga strukturer som sedan låser in oss vilka sedan nya väckelser måste bryta sönder. Det beror på att vi till vår natur är hemfallna åt formalism och ritualism. Det är därför vi behöver stå i en beroendeställning till den Helige Ande. Hur når man fram dit? Genom en process. En reduceringsprocess.

Det var den som Mose genomgick när han var i öknen med svärfadern Jetro. Tänk dig att valla Jetros getter i en öken i 40 år med Mose bakgrund. Så enahanda och ostimulerande för en kulturpersonlighet som Mose att svärfadern nästan fått bära getternas artnamn, om du tillåter mig att karikera. Där hos honom tömde Gud Mose på allt han eventuellt trodde sig kunna och hade lärt. Så till den grad att han till och med tappade respekten för potentaten Farao i Egypten. Så bottnade gudsmannen i Mose till slut. Det enda han kunde luta sig emot i det yttre när han gick till Farao var en käpp, en stav, en herdekräkla och sin bror. Och så säger Herren.

De kristna måste bort från föreställningarna. De mentala föreställningarna och programmen. Vi måste börja om och värdesätta vår frälsning igen. Frälsaren måste bäras fram på nytt. Artisteriet måste läggas åt sidan. Evigheten är alldeles inpå och det drar utövad ondska genom vårt land. Vi har nya generationer som inte vet någonting om Jesus i princip. Ett arbete väntar.

Jag bär på en vision. Om än ett litet DNA. Ett embryo. Jag ser framför mig ett kristet center mitt i Stockholm med en före detta biosalong där människor kan fira gudstjänst. Är det realistiskt? Vet ej. Men vad är realism om man har med Gud att göra? Jesus som är den mest orealistiska jag överhuvudtaget känner till när det gäller ekonomi. Han som mättade över femtusen personer med hjälp av två fiskar och fem bröd. Om det är Guds vilja så kommer det att ske. Gud som inte kommer enligt våra tider men aldrig, aldrig försent.

De flesta svenskar har idag egna biosalonger i hemmen. De streamar filmerna innan de når salongerna. Så står lokalerna överflödiga och tomma. Dagens ultra TV i 8K och jätteformat kan idag erbjuda samma prestanda hemma i Tv soffan som på biograferna. Som om det då skulle vara en orsak och verkan.

 - När Herren behöver den!

 

Läs hela inlägget »
              God J       God Jul & Gott Nytt År !
 
Läs hela inlägget »

Varje gång vi går igenom en dal som upplevs svårare än de tidigare dalarna så är det för att bergstoppen vi just varit tvungna att lämna varit högre än den förra. Så klart att nästa dalgång då blir i motsvarande grad djup. Det är ofrånkomligt. Så för Gud oss både högre och djupare under livets vandring med honom. Spände han en hängbro över livets svårigheter skulle vi aldrig nå bäcken. Vattnet från de friska källflödena. De porlande källorna som alltid rinner neråt. Guds omsorg som når alla djup. 

Dimman i dalen i form av dagg - som skymmer vår sikt - är bara starten på ett avslut av nattens kyla. Avsaknaden av sikt som gör oss modlösa. När solen stiger reser sig allt i blom igen och vi ser oändligt. Oförutsett och oändligt långt. Vi får då rymd och utrymme igen. Så var det förra gången också. 

Jesus han har lovat vara med oss alla dagar om så än ner i dödsskuggans dal. Dit tar vi oss bara en gång. Och han är med. Inte bara bönhörligt men påtagligt.

Var glad i din melankoliska själ. Det är inte alla av Gud förunnat att kunna uppleva så djupt som de med en sådan själens dräkt får känna. Sorg och ensamhet är inte ett tillstånd. Det är ett passage. Gud ska tillse att passagen inte blir för stora. Han som skapar oavbrutna variationer av terräng.

Finns det överhuvudtaget något i livet som Gud inte ser? Han som först uppenbarade sig som Gud och gjorde oss till sin avbild. Sedan blev han en avbild av oss - i Jesus Kristus.

Han känner in och vet allt om dig. Han vill vara din mest förtrogne vän.


 

Läs hela inlägget »

Senaste

Arkiv

Din kommentar

 • Siri Åkesson » Plakaten:  ”Guds välsignelse över ditt liv och gärning!”

 • leibac48@gmail.com » Den rosa himlen:  ”Intressant i Upp 8:6 om eld och hagelstormar över världen. Nyheterna ger oss nya..”

 • Thommy Jakobsson » Birger Skoglunds profetia:  ”- Tack Inger. Det är så sant. Roligt att du hittat hit till min hemsida. Tack fö..”

 • Britt Inger Norén » Birger Skoglunds profetia:  ”Angående läget i landet bär vi som Guds folk det största snsvaret.. Hosea 4: 1. ..”

 • Siri » Så här blev första upplagan:  ”Så fin! Må Gud välsigna dig rikligt broder, bevara och beskydda dig! ”

 • Siri Åkesson » Fotsteg:  ”Såå spännande!”

 • Thommy » God Jul o Gott Nytt År!:  ”Hej Larz, Jag önskade bara god jul och gott nytt år. Det var inget ställningsta..”

 • Siri » Visionär - missionär!:  ”Herren behöver den ska ni svåra sa Jesus till lärjungarna.. you go man!”

 • Larz Gustafsson » God Jul o Gott Nytt År!:  ”Julen är hednisk och har ingenting med Jesus att göra. Fråga de verkliga hedning..”

 • Thommy » Har du förslag på en text?:  ”- God Jul till dig också Ulla och tack för ditt engagemang!”

 • Ulla » Har du förslag på en text?:  ”Förslag på text: ”Herren är nära alla de som ropar till honom med ett ärligt hjä..”

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

 • Siri Åkesson » Plakaten:  ”Guds välsignelse över ditt liv och gärning!”

 • leibac48@gmail.com » Den rosa himlen:  ”Intressant i Upp 8:6 om eld och hagelstormar över världen. Nyheterna ger oss nya..”

 • Thommy Jakobsson » Birger Skoglunds profetia:  ”- Tack Inger. Det är så sant. Roligt att du hittat hit till min hemsida. Tack fö..”

 • Britt Inger Norén » Birger Skoglunds profetia:  ”Angående läget i landet bär vi som Guds folk det största snsvaret.. Hosea 4: 1. ..”

 • Siri » Så här blev första upplagan:  ”Så fin! Må Gud välsigna dig rikligt broder, bevara och beskydda dig! ”

Arkiv

Etiketter

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

 • Siri Åkesson » Plakaten:  ”Guds välsignelse över ditt liv och gärning!”

 • leibac48@gmail.com » Den rosa himlen:  ”Intressant i Upp 8:6 om eld och hagelstormar över världen. Nyheterna ger oss nya..”

 • Thommy Jakobsson » Birger Skoglunds profetia:  ”- Tack Inger. Det är så sant. Roligt att du hittat hit till min hemsida. Tack fö..”

 • Britt Inger Norén » Birger Skoglunds profetia:  ”Angående läget i landet bär vi som Guds folk det största snsvaret.. Hosea 4: 1. ..”

 • Siri » Så här blev första upplagan:  ”Så fin! Må Gud välsigna dig rikligt broder, bevara och beskydda dig! ”

Arkiv

Etiketter