"Vi har inte en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi fast utan synd." Hebr. 4

Tydligen så hade översteprästen svårt med mänskliga svagheter. Eller svårt för dem. Kan man tolka texten så? Ja, för bibeln sätter Jesus som är vår överstepräst inför Fadern i motsats till andra i prästfunktionen och deklarerar att Jesus kan ha medlidande med våra svagheter. Översteprästen kunde kanske inte ha medlidande för sin professions skull. Synden behövde stå där i fullt fokus och fördömas. Förklaringen är inte otänkbar. Översteprästen var den högste inom den mänskliga kulten, Guds hus förvaltning. Han borde egentligen ha stort medlidande. Med vad? Med synden? Nej. Med svagheterna! De kan vara många och på olika plan i livet.

På ett annat ställe heter det att "människorna var illa medfarna ". Är inte det många gånger vår lott? Vi drabbas av livets tillfälligheter - som med tiden visar sig vara bestående och långsiktiga. Själafienden är en verklig strateg. Han vet hur vi fungerar och han gör allt för att fälla vårt mod och grusa vår framtid.

Alla bär vi på en karaktär, en natur, med egenheter och själsliga särskildheter. Ja, någon är för impulsiv. Någon är för hämmad. Sättet vi förhåller oss till vår natur - vare sig vi forcerar vår personlighet eller vi önskar att vi vore annorlunda, det kan försätta oss i trångmål. Ohhh... vilka rika ämnen för Guds ömhet! Jesus som såg och hälsar till Petrus innan hanen gol. Han använde en tupp som tidskronologiskt riktmärke. Det är medlidande och ömhet det.

Nyckelordet är frestelse. Jesus var också frestad - fast utan synd. Vår natur en insjö av frestelserna. Det är våra reella svagheter. 

Elia var svag vid ett flertal tillfällen. Då sände Gud ängeln. Han sände också korparna. Varför då? I det ena fallet är det övernaturligt. I det andra fallet som med korparna är det onaturligt men inom ramen för Guds ordning. Det är så fantastiskt! För när såg du senast korpar komma och mata dig, de svarta fåglarna med eget skarpsinne, som ständigt vakar över stora områden för en mumsbit för egen del? Sällan. Nej, aldrig.

Vi behöver ibland Guds änglars hjälp. Ibland behöver vi något mer närliggande men med Guds särskilda omsorg inbakad i lösningen, på våra problem. Då kan Gud sända en korp med kött och bröd. Det är ju lika stort!

Vi behöver tillkortakommanden. Vi kommer att frestas över vår förmåga - och falla. Det är ingen fin rubrik. Men hur skulle vi annars vinna frälsning? Om inte nåd fanns? Hur ofta har inte Herren mött upp med sin stora förståelse och lyft varje uppriktig själ tillbaka till hans hjärta igen? 

Vi har inte en Överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter.

 

Läs hela inlägget »

"Och jag talade till de bortförda alla de ord som Herren hade uppenbarat för mig." Hesekiel 11:25


Bortförda. Detta enda ord slog ner i mig som ett kerygma denna morgon och mitt medvetande började få träffar i skriften, som delvis bor i mitt minne. Det var inte få träffar det i hjärnans googlecentra. 

I den bibliska historien finns det gott om tillfällen då Guds folk blev bortförda. Även som segerbyte. Arken blev bortförd - till och med. Som om någon kunde stjäla Guds ord. Ja, det kan man. Man kan undanhålla Guds ord så till den grad att ordet blir bortfört.

Att bli bortförd kan ske medvetet eller omedvetet. Det heter om oss att vi tidigare lät oss "blindvis bortföras till de stumma avgudarna". Ovetandes, alltså. Det är en process. En fientlig invation med annektering är tydligare och brutalare men ett sakta bortförande har samma destination. Man blir bortförd.

Jag vill ändå stanna vid Hesekiels ord denna dag. Han som också blev bortförd. Han som satt bland de bortförda vid Kebar i Babel. Han var till det yttre fånge men Gud lät honom göra reguljära resor i den andliga världen. Han blev återförd med Herrens visum!

"Jag talade alla de ord som herren uppenbarade för mig ", skriver han. Jag grips av det. Det ligger så mycket bakom den meningen. Han talade till sina landsmän. De bortförda.

Det finns något motvilligt i det begreppet - bortförda. Omständigheterna, vilka de än må vara, är inte riktigt okey utifrån det begreppet. Guds folk skulle inta landet...men inte bortföras.

Vad är motsatsen till att bortföras? Ja, det är att intaga! Det är det. Men innan man kan intaga så måste man återföras. Att återföras är ett vidare begrepp än att återvända. De skall man inte blanda ihop.

Hesekiel fick kom tillbaka till husets tröskel, står det. Han var inte bortförd i vanlig bemärkelse. Men han kom tillbaka till en position. Där har du kärnan! Och där lyfte den dubbla strömmen honom så han tappade all kontroll. 

Så uppfyller Gud allt i alla!


 

Läs hela inlägget »

Om vi idag, just nu, skulle få se in i himlen där Gud är med alla de som gått före oss i tron bland änglar och den härlighet som Gud äger, då skulle vi naturligtvis längta dit. Det gör vi ju ändå. Men vi skulle också i våra liv orka härda ut lite mer ur ett jordiskt perspektiv. Lite till och lite mer. Det gäller att ha blicken fäst vid målet. Ja, vi skall ha blicken fäst vid "Jesus, trons hövding och fullkomnare". En märklig bestämning. Målet är inte bara resan värd, det är vårt slutmål.

En man sa till mig för en tid sedan att han varken trodde på något evigt liv eller att evig lycka var något eftertraktansvärt. Han trodde att ständig lycka skulle tråka ut honom i längden. Åh... det är ju ett jordiskt sätt att mäta och resonera! Den som aldrig upplevt glädjen i frälsningen och den salighet och kraft som finns i ett närmande till Gud, förstår inte den nya naturen. Och hur Gud upplivar människoanden. Vår glädje och lycka här på jorden är aldrig konstant. Den är temporär. Många lever avskalat för att hålla ledan och glädjen på en acceptabel nivå. Andra konsumerar ihjäl sig. Därför att vi är människor som längtar efter Gud.

Bibeln är bekant med att även en frälst människa upplever att hon vill härifrån. Vi längtar, säger Paulus, att få ikläda oss eller överkläda oss den nya kroppen.
Till dess skall vi kämpa vidare och inte låta modet svikta. Jesus lever och han kan komma in i vår tillvaro, likt solen helt plötsligt bryter fram ur gråtät molnig dag.

-Ha en bra dag! 

Läs hela inlägget »

Jag har genomfört ett DNA test. Inte för att det var nödvändigt men för att det var möjligt. Det var en spännande läsning.

Det har florerat uppgifter om att jag på min mors sida skulle vara av vallonsk börd, dvs. en Europe, men det finns inte ett spår av det. Istället bjuder det på en hissnande resa när det gäller mina förfäders härkomst.

Vi som är troende ifrågasätter inte mänsklighetens ursprung och tidigaste ursprung. Det var i området kring Irak mellan de stora floderna Eufrat och Tigris som Edens lustgård låg. I mitt DNA register har man funnit 1% vara från Kaukasusområdet, dvs. Armenien, Azerbajdzan, Georgien, Iran, Irak, Syrien och Turkiet, specificerat. Det är ju väldigt många länder men historiskt sett så har ju länder och gränser ändrats, så man talar om dessa länder som ett heltäckande område.

Nästa träff är i Nordafrika. Marocko, Algeriet, Västsahara, Libyen och Tunisien. Där uppbär jag också bara 1% av i mitt DNA. Men det är långt ifrån Kaukasus till Nordafrika med häst och vagn och inga genetiska träffar däremellan. 

I Storbritannien uppbär jag också 1% och resterande 97 % är Sverige, Norge och Danmark. Jag är alltså riktigt svensk.

Min folkvandringteori är följande, men utan att veta:

Vårt ursprung är alla Adam och Eva. Vi befinner oss då längst österut på den arabiska halvmånen. Folkvandringarna har sedan fört förflyttande anfäder till Nordafrika. Men att det sedan inte finns ett enda spår av Europeisk härkomst i mitt DNA är uppseendeväckande. Det är ju lättare att folkvandra på land än till sjöss. Min teori är att de vikingar som var nere på Sicilien och i Nordafrika och härjade, med stor förmodan, har fört med sig någon till Storbritannien och Norden. Det finns ingen annan förklaring. Nordborna var sjöfarare. Man kunde naturligtvis tänka sig att någon vikingahövding tagit med sig någon kär kvinna från norra Afrika till Norden - eftersom jag aldrig har läst om kvinnliga vikingar på krigsstråk till sjöss.

En sak kan man i alla fall slå fast.

Jag är till 97% svensk. Det vill säga Viking. Mitt pigment är naturligtvis från en vacker arabiska. Skulle jag någon gång sjuda över som vatten, då har det både sin förklaring i den arabiska bakgrunden tillika den rödlätta brittiska förmågan.

 

Läs hela inlägget »

Under vår vistelse i Thailand, likt tidigare vistelser där, har jag varit öppen för att hjälpa någon ekonomiskt med en oväntad gåva. Allt är relativt. Ett fånigt påstående egentligen eftersom jag själv inte är rik. Men där borta kan några hundralappar betyda oväntad glädje för någon då levnadsstandarden är låg.

Där vi bodde hade vi en områdesvakt som satt i sin kur hela dagarna i värmen. Vi tar alltid seden dit vi kommer och brukade hälsa på Thailändskt vis, där vi rörde oss dvs. man håller ihop sina händer och bugar sig inför varandra med ett utdraget " Kapunkaaap". Den här mannen kunde inte ett ord engelska och vi kan inte thailändska, så de kommunikativa möjligheterna var obefintliga. 

Kvällen innan vi skulle resa hem, visade vi med teckenspråk hur ett flygplan flyger med handen och pekade på kl. 04.00 på klockan och att vi nästa morgon skulle resa hem. Den stora resliga mannen började plötsligt gråta och min hustru blev perplex. "Han är det! ", tänkte jag.

Jag gick in på hotellrummet. Buntade ihop en löjligt oansenlig summa bath, skrev på en lapp: "Jesus Christ loves you" och gick tillbaka till honom. Han stoppade snabbt lappen med sedlarna i fickan och kramade om mig. (De får kanske inte ta emot pengar i tjänst. Eller också måste de dela med sig till alla i staben under en procentsats, vad vet jag.)

Mannen vet säkert inte i det buddistiskt troende landet vem Jesus är. Men jag vet att han kommer att ta reda på betydelsen av meningen. Kanske han först tror att jag är Jesus Kristus. Men den Helige Ande kommer att hjälpa honom vidare. På den dagen Gud söker honom kommer han att prisa honom för en liten gärning, och jag skaffade mig en vän i den tillkommande världen med Mammons goda.

Jag älskar att samarbeta med Gud på det här viset. Jag kommer aldrig att sända program på kanal 10 och lägga upp mitt postgirokonto för insamling till stora märkvärdiga projekt. Det får andra syssla med. Jag vill gå i Guds lilla miniatyrtjänst där Gud blir så övertygande stor när han spränger alla gränser. Och det gör han! Jag vill alltid vänta med spänning efter när Gud träder in i en gärning. Jag lärde mig det av en gudsman som är hos Gud idag. Han var omåttligt utgivande och hans sätt att förhålla sig till den lilla enskilda människan var stor. Hans gärningar må följa honom.

Vill du bli en stor och inflytelserik predikant - kanske också på kanal 10? Jag ser sådana ibland. Varsågod! Scenen är din. Det är säkert en viktig tjänst du traktar efter. Du har därmed redan glömt de oansenliga, de som ingen räknar med. För hur skall du ha tid för dem? Du kan i ditt projekt bara räkna med de som kan ge dig nåt! Annars växer inte din tjänst. 

Men detta är för mig större än allt annat.

 

Läs hela inlägget »

Nu är vi tillbaka i Sverige efter två veckor i Asien. Där solen bor.

Jag vill trots utebliven börskrasch och avsaknad av fientliga styrkor på svensk mark fortsätta att vara alarmistisk. Gud verkar i tiden, med tiden och under tiden. Man är ingen profet bara för att man larmar. Men du är ingen verklig profet om du ser faran, men avstår att larma. Då är du feg och skall stå utanför, skriver Johannes. Var inte feg! Profeterna var alarmistiska. 

Inom en tioårsperiod - om det fortsätter som det har gjort i vårt land - som är ett föregångsland när det gäller samlevnads och genusfrågor, så kommer samhället att vara pådrivande om könsbyte för barn som vill byta kön - utan föräldrarnas samtycke, redan i skolåldern. Barn som under påverkan inte har några preferenser. Barnens rätt i samhället, har du hört det begreppet förr? Samhällets sakkunniga och experter med lagstiftarnas hjälp kommer att skydda en sådan verksamhet under anförandet om ett bättre vetande. Och det kommer att ske i stor omfattning. Ja, det är bättre att göra de ingreppen tidigt i livet, innan puberteten sätter in, och varje individ har rätt till sin egen uppfattning om vem man är eller vill vara. Men allt skall föregå en grundlig utredning först, kommer det att heta. Önskan om en könsneutral mänsklighet är inte en pappersprodukt. Den har starka intressen och har sina rötter i ett andligt sammanhang. 

En gång skall vi bli änglarna lika, står det. Men inte nu! Och inte på den här sidan av viktiga evighetsfrågor. Enligt bibeln så är könstilldelningen av Gud given. Gud har ordnat det så. Men i himlen finns inga könstillhörigheter. På jorden kommer det aldrig att bli himmel - om vi så bytte ut varenda del av vår kropp. Men den nya naturen har vi genom Jesus Kristus som förmår att förvandla oss inifrån. Den omvandlingen är så kraftig att hela människan får ro i själen. Den behöver vi! 

Det heter i Jesaja 13; 

Jag ska göra människor
mer sällsynta än fint guld,
män mer sällsynta
än guld från Ofir.


Märkliga ord. Jorden är ju överfull av människor, ändå så verkade just människor saknas i den här texten eftersom de ansågs som sällsynta. Alltså har en urartning skett. Och män...mer sällsynta än guld från Ofir.

Vi står inför ett stort paradigmskifte. Och vi står i ännu högre grad inför tidsålderns avslutning. Men skall vi få ett nådens år från Herren - då måste det till något omvälvande. 

 

Läs hela inlägget »

Mina vänner!

Jag har i flera texter skrivit och poängterat behovet av en verkligt genomgripande kris över vårt land och vår kultur. Och när jag talar om kultur så innefattar det vårt sätt att leva. Vårt liv skapar vår kultur.

Jag befinner mig just nu i Asien och har idag läst om börsens nedgång i USA, under de senaste dagarna. Utan att fördjupa mig i orsakerna eller mekanismerna bakom det, så vände jag mig till Gud i all min alldaglighet och frågade om det är på detta sätt vi går in i en djup kris. Jag vet att man bland skribenter noterat att börsen gått ner med 666 enheter. Man hänvisar då till sammanträffandet om det som står skrivet i uppenbarelseboken om människans tal, som också är vilddjurets tal. Men det där är för mig nonsens i detta sammanhang. Det är fel budbärare som för fram den saken. För om inte Guds ord är gångbart när det går folket väl, varför då skynda till Guds ord när det rasar på börsen några steg? Guds ord är ingen nickedocka bland journalister med skrivklåda. Så just det där är inte något uppseendeväckande och var ingen väckarklocka för mig.

När jag har talat och skrivit i termer om att Sverige behöver skakas om ordentligt så har tidigare profetiska varningar, om en invation, legat mig nära till hands. Men jag har aldrig kunnat be Gud om krig. Aldrig. Där är det stängt. Just nu i alla fall. Om jag hade kunnat skulle jag gjort det. 

Idag när jag på kvällen lämnade mitt hotellrum, för att hotellet ville bjuda oss på middag, så kom tanken till mig; Är det genom ett ekonomiskt kaos som vi går den behövliga krisen till mötes? Tanken var inte sökt den bara kom - som ur ett påstående. Vet du vad som hände sedan? En sång flöt upp omedelbart ur urdjupet ur mitt inre och det sjöng; " Jag vet att Gud vill ge dig bönesvar, Jag vet att Gud vill ge dig bönesvar. Om du tror hans dyra ord, skall du se hans kraft bli spord. Jag vet att Gud vill ge dig bönesvar."

Texten är inte från bibeln. Det är en sångstrof. Möjligen två sångstrofer. Jag minns faktiskt inte. Det är flera årtionden sedan jag sjöng den här sången. Och så dyker den upp så där. Jag formulerade orden och meningarna och fick då fatt i budskapet.

Jag är inte naiv. Jag har med tiden lärt mig vem det är som talar så varligt och starkt. Och vem är det som vet vad Gud vill bönesvara? Vem är det?! Den Helige Ande!

Jag känner stor frihet och frimodighet att likt Simson luta mina böner mot börsens pelare i New York. Det gör jag. Jag skall be Gud välta hela börsen! Det kommer att ha effekt. Varför då?

För att Gud är nådig även under straffdomar. Vi behöver väckelse. Den kommer inte på det sedvanliga sättet, min vän.

 

Läs hela inlägget »

Senaste

Arkiv

Din kommentar

 • Stina » Skriv till församlingens ängel :  ”I den kyrkliga liturgin är lila sorgens färg. Den enda färg som passar till den ..”

 • Märta » Skriv till församlingens ängel :  ”Läser och tar om det igen... Min enda vokabulära möjlighet Oj oj oj! Inte som en..”

 • Märta » Guds närvaro:  ”Tack käre bror för ännu en uppmuntran! "Han är med Han är med Vilken tröst! Han ..”

 • Märta » Vintappare:  ”Oerhört stark och skakande text! Jag läser den om och om igen. Tack Thommy!”

 • Lennart » Försvarsmakten kallar in civila fordon:  ”Thommy! Jag liksom Du har ingen önskan om krig men inser ändå att tiden är kort ..”

 • Claes mård » Kris, djupgående kris!:  ”Ja tyvärr har du rätt Thommy ! Det kommer bli en fruktansvärd torka i vårt land..”

 • Thommy » När en vän blir svårt sjuk...:  ”-Tack för din medverkan och hjälp, Lennart! Blir glad över att du är med. / Thom”

 • Lennart » När en vän blir svårt sjuk...:  ”Beder för Din vän. Det ligger enorma välsignelser i att bedja med och för varand..”

 • Thommy Jakobsson » - Se våra lampor slocknar!:  ”Tack, detsamma, Daniel! Glöm inte Amos ord: "Ve eder som längtar efter HERRENS ..”

 • Daniel Stigh » - Se våra lampor slocknar!:  ”Guds fridTommy! Det var så länge sedan jag använde mig av det uttrycket (sorglig..”

 • märta » Sållad som vete:  ”Underbart! Tack broder! Som jag har väntat! Dina infallsvinklar berikar mig och..”