_DSC7559Thommy4.MOBIL

"Detta är det ord som kom till Jeremia från HERREN; han sade »Stå upp och gå ned till krukmakarens hus; där vill jag låta dig höra mina ord.» Då gick jag ned till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på krukmakarskivan.
Och när kärlet som krukmakare höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, begynte han om igen, och gjorde därav ett annat kärl så, som han ville hava det gjort.
Och HERRENS ord kom till mig han sade: Skulle jag icke kunna göra med eder, I av Israels hus, såsom denne krukmakare gör? säger HERREN Jo, såsom leret är i krukmakarens hand, så ären ock I i min hand, I av Israels hus
." Jeremia 18.

Denna text från Jeremia bok är ett mycket kärt predikoställe. Den visar på att Gud alltid erbjuder en människa att få börja om igen, om det gått sönder för någon. Gud är till och med så gentil och meddelsam att han påvisar att kärlet till och med kan gå sönder i hans hand. I hans tjänst. Detta sker under Guds överinseende. En märklig iakttagelse. Gud som är vår krukmakare i livet.

Här omtalar Gud att han har makt och kunde göra ett annat kärl av samma material. Hur går det till, mitt i livet? Vi talar ju om människan. Genom en omdaning! Det är en av de svåraste processer man kan vara med om. Mycket kan vi klara av och tackla av det som möter oss utifrån här i livet, men när livet greppar tag djupt inom oss då kan vi varken fly eller fäkta. Vi arresteras. 

Vi människor erbjuds att vara redskap eller instrument för Gud. Vi har olika uppgifter. Någon är en basun och kan väcka en hel byggd. Någon är till harpa och kan fylla ett auditorium med himmelsk atmosfär. Andra är lika "Hesa Fredrik" som ljuder första vardagen i varje månad. Då väcks hela riket inför det faktum; är vi i krig eller övar vi bara på signalen? En ovärderlig inrättning för ett helt land.

Låt mig få skriva allt detta till dig, du som är hårt prövad i ditt liv och tala in i din kontext. Du som är hårt ansatt och till synes undermåligt övervakat av levande Gud. Livet , som likt i Jeremia text, synes tumla runt dig under turbulens. Och Gud upplevs stillatigande se på. Han, som har ryktet om sig att gå på vägar som är så mycket högre än våra vägar. "Se, mina tankar äro icke edra tankar, och edra vägar äro icke mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket äro ock mina vägar högre än edra vägar och mina tankar högre än edra tankar."

Ett av världens dyraste instrument, Stradivarius, är en fiol som det bara finns i 600 exemplar i hela världen. Ett 1700-tals instrument. De är så unika att varje exemplar är värderad till 5 miljoner dollar på marknaden. Antonio Stradivarius hann tillverka 1200 stycken under sin levnad och anses förmedla de finaste av toner i en fiol. Den finaste tonen... Säg; var det inte den vi längtade efter i vår önskan om en tjänst för andra, inför Gud, då vi sökte förnyelsen? Om möjligt för att kunna beröra med Guds röst till människors frälsning. Den fina tonen! Den helige Ande sätter den tonen på själens stämda strängar. Men det är inte det som det gäller här. Här gäller det själva resonanslådan. Instrumentet. Människan!

Det har tagit forskarna 33 år att finna ut hemligheten med Stradivarius hantverk vid bygget. Du som i överförd mening tycker du gått in i en svår vinterperiod då det borde vara sommar i andlig bemärkelse, du som tycker att hela ditt liv möjligen varit en vintervandring utan skifte av vår och sommar, under strävan. Min vän, du vet inte vad lidandet i Guds skola gör för dig.

Man har funnit, i Stradivarius fioler, i de tunna träskivor som utgör själva instrumentlådan, mycket små skillnader i årsringarna. Ovanligt små. Om sommaren tilltar vanligtvis växtligheten med saven. Det gör den för alla växter. Men inte så för de träslag som Stradivarius använt sig av. Varför då? Jo, man har belägg för att under den period under 1700-talet när fiolerna byggdes så var klimatet föregående tid sådant att träden växte lika sakta - sommar som vinter. Det har gjort fiolens träslag jämn mellan årsringarna att den på grund av det uppvisar en sådan enastående klang i fiolen. En hårt tuktad tillväxt! En fin bild. Eken växer också långsamt och är starkare än andra trädslag. Gud handlar inte senfärdigt i våra liv. Han lägger bara ned sin ton. - Ohh...du som oförklarligt är prövad, du som likt Petrus redan hänger upp och ned i en framtid som var fullständigt okänd; Gud gör ingenting utan att han har ett framtida syfte. 

Vad är mer av hemlighet till detta lilla instrument som både kan låta vedervärdigt men som rätt trakterat kan uppvisa himmelska toner?

Man har funnit ämnet borax i ytbehandlingen. Det är ett konserveringsmedel.   Ämnet fann man i fyllnadsmaterialet och i lacken på fiolen. Det talar om helgelse i överförd mening. Man fann också spår av fluorider, krom och järnsalt. Var hittar man dessa? Djupt nere i berget. Också detta en dyrbar bild på otillgänglighet vid utvinnandet. Vart och ett av dessa behandlingsmedel har skapat den eftertraktade tonen under en behandling som för instrumentet kan upplevas som ett lidande.

David, Israels kung, var en liten pojke på Israels herdar från början. En dag stod han plötsligt framför den mäktigaste fienden i hela landet. Han blev ett Guds instrument. Han som Gud utvalde. Han, som kunde spela på en harpa så demonerna vek av och potentaten fick ro för sin själ. Ett liv format av Gud där omständigheterna ibland var mer än omvälvande - ja, bitvis helt obegripliga. Han, som var smord till kung, men som återkommande fick fly för sitt liv. Så ovärdigt.

Helighet och härlighet är gudomliga begrepp. Men de får sällan plats och tillträde utom genom lidanden. Lidande har med nerv att göra. Där gestaltas livet vid rörligheten. 

Du som är satt att röra dig i Gud och vidröra andra.

 

Läs hela inlägget »

Ett andligt genombrott. Det låter mer som en lösryckt fras från en predikan hämtad ur ett forntida väckelsemöte, än som en textrubrik. En fras lika använd som efterlängtad. Andliga genombrott är historien fylld av.

Andliga genombrott, pekar på en eller flera människor som blivit berörda av Gud och där Guds väckelse spridit sig planlöst och okontrollerat till ytterligare berörda under hänryckning och förvandling. Då är inga uppoffringar för stora! Den enskilda människan vill då göra allt för Gud och hans verk. Det är bara i de bittras backspegel man ser allt under förlust. När kärleken till Gud och hans verk kallnat och besvikelsen slagit rot. Missräkningar och negationer är allt som finns kvar. Det är då fel på allt och alla. Man ser inte längre orsaken till det som drev det andliga genombrottet framåt, det som man själv valde för sitt liv under en ohämmad kärleken till Gud och hans verk. 

Vad kan man göra för de kristna som blivit bittra? Jag tror man ska göra som doktorn gör med varfyllda sår. Man trycker på såret så varet rinner ut. Att påpeka människors bitterhet hämmar missionerandet som berusar dem och som förlänger deras fatala livssituation. De vet egentligen om att de är bittra. Men inte hur mycket. Deras förklaringsmodeller stimulerar dem nämligen - hur rätt de än skulle ha i en sak - i sitt tal. Deras eftersmak är bitter också för dem själva. Inget är så reducerande som när någon påstår att man är bitter. Då är gränsen nådd med första förband. Ett andligt tryckförband! Den striden får man ta. Men en bitter rot måste ryckas upp med rötterna. Det genomför den helige Ande i hjärtats djupa domäner med fullständig precision. "Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas.Men se till att ingen går miste om Guds nåd."Se till!" Nåden som vilar i försoningen.

Kärleken, som också kommer till uttryck människor emellan på privatlivets område uppvisar också på sitt vis hänryckningar. En fin jämförelse. Inga hinder eller uppoffringar är då för stora, när en partner är funnen. Inga avstånd för långa. Inga utgifter oförsvarbara. Men vid separationer framstår mycket av det som hänt, obegripligt. Också där blir minnet av himmel till helvete och platsen för tidigare gudsuppenbarelser bland de skeppsbrutna en avskydd pinoort i ett förgängligt minne. Det är mer än symptomatiskt. Då har den första kärleken för länge sedan flytt och avfallets destruktiva arbete påbörjats. 

Kan vem som helst bli berörd av Gud? Ja, det kan man!! Man är då ett behovets barn. Man drivs då av en andlig hunger. Andlig hunger, som ofta kommer till uttryck i rastlöshet. Likt en återkommande otillfredställelse som också endast temporärt kan stillas. Uttryckssätten är förvisso många och fler än så. Och verklighetsflykterna därifrån oändliga. 

Gudslängtan är väckelsens eller det andliga genombrottets miljö. Där möts de andligt hungriga och Gud mättar dem.

Låt oss läsa vad Frank Mangs, den trogne evangelisten, skrev om andligt genombrott i sin bok:

                        --------------------------------------------------------------------
Ur: Frank Mangs - Andlig väckelse 1937. 


"Det finns någonting i väckelsens väsen och terminologi som fått benämningen "genombrottet". Nu eller då händer det att en människa reser sig och med gripenhet och glöd ber: " Gud, låt det bryta igenom". 

Jag undrar om vi tänkt på vad som egentligen ligger i detta uttryck, eller om vi här handla på samma sätt som ofta annars när det gäller den religiösa terminologin: vi brukar termen utan att fatta dess betydelse.

Själva uttrycket " ett andligt genombrott" säger oss att det finns någonting som måste brytas ned, sönder och igenom för att väckelsen skall bli normal. Ty gamla läsare ha av gammalt den erfarenheten att det aldrig blir normal väckelse innan man upplevt genombrottet.

Ibland förefaller det som om man med talet om ett andligt genombrott menade något mystiskt och märkligt som ska ske i själva atmosfären omkring oss. Det är naturligt och självklart att det blir en ny andlig atmosfär efter genombrottet - som en naturlig följd av att de människor som skapa atmosfären ha blivit nya. Det är inte atmosfären som skapar gudagripna själar, utan det är de gudagripna själarna som skapar den heliga atmosfären.

Alltså är det andliga genombrottet någonting, som måste ske inom oss - i vår egen själ.
"

 

Läs hela inlägget »

Smärtgränsen för biograferna är nära, det skriver Svenska Dagbladet idag. Det är naturligtvis ingen glädjande nyhet i sig. Många människor får sin utkomst spolierad och arbetstillfällen går om intet. Finns inget gott i det.

Men det finns andra perspektiv.

- Om inte heller de svenska publikdragarna går upp får vi det superbistert, vädjar Peter Fornstam, vd Svensk bio i samma tidning. De stora filmerna som James Bond, etc, är de filmer som drar mycket publik. Där av stora intäkter. Men nu har filmproducenterna lagt premiärerna på is eftersom det inte går att slå kassarekord när max 50 personer får sitta i salongerna. Därför avstannar produktionerna.

För dig som är kristen och kan din bibel minns säkert berättelsen om Babels torn. Människorna ville bygga sig ett torn ända upp till himlen. Ett oskyldigt företag, kan tyckas. Men det låg andra krafter bakom. Ondskan som demonstrerade sitt uppror emot Gud ville med mänsklig hjälp ta sig in i himlen - som om det skulle kunna gå att genomföra. Gud satte en gräns innan tornet välte och slog ihjäl oskyldiga människor. Så skulle vi kunna omskriva det.

Vad hände? Gud förbistrade människan. Språkförbistrade. Helt plötsligt kunde de inte förstå varandra. Kommunikationen uteblev och verksamheten avstannade. En situation som blev ohållbar. Bygget rann ut i sanden.
Gud som hade uppmanat människan att uppfylla hela jorden förleddes till ett tornbygge. Ett vansinnighetsdåd. Och vem hade på Noas tid kunnat tro att människan skulle börja tala olika språk? Det fanns inga preferenser alls för det. Guds vägar är inte våra vägar. Och hans möjligheter är oändliga!

Vi kan då förstå att den pandemi som nu går över jorden inte kommer att vara över på mycket länge. Endast bråkdelar av alla miljarder människor har smittats ännu. En dödlig sjukdom, har du tänkt på det? Flygindustrin står still, i princip. Människors rörelsefrihet begränsas. Ett slags tillfångatagande eller en unison mänsklig fotboja. Det får en inbromsande effekt på vår tilltagande ondska. Det gör det. En inbromsning är ibland nödvändig. Annars förolyckas vi alla!

En annan infallsvinkel här är intentionen om ett evangeliskt center här i Stockholm. En biograf. Det jag inledningsvis började med. Jag vill göra jämförelsen med Jeriko i bibeln. Det var en ointaglig stad i norra Juda öken. Bara det faktum att den låg i öknen gjorde den svårintaglig. Eller hur? Att sedan inta staden genom att forcera tjocka stadsmurar är också en omöjlig bedrift redan på planeringsstadiet. Vi skulle kunna översätta den berättelsen med visionen om en biograf för evangeliskt arbete. Blotta tanken att sätta sig vid ett förhandlingsbord om att få överta en biografsalong - utan resurser, det är verkligen en motsvarande öken. Ingen går in i en öken hur som helst. Du kommer i överförd mening inte med en hög svansföring igenom ett sådan träff. Man måste ha ett kapital.

Men om Gud tillser att en lokal blir avskild för en sådan verksamhet då kommer han att bereda vägar för detta! Det väntar jag på. 

Gud har åtskilt sedan världens begynnelse. Han skilde ljus från mörker. Han skilde ut vatten från land. Han skilde också ut Kain från Abel och kallade hans tilltag för "Kains väg." Underförstått så har också Abel en väg att gå. Gud slog sönder det fräcka Babelsbyggandet genom språkförbistringen. Varför gör Gud så? För att han vill skona oss från något ännu värre!

Jag hoppas att jag får vara med den dagen en biografsalong med tillhörande överbyggnad invigs. Jag har sett det och jag vet att det kommer!

Någon undrar; det finns ju redan så många kyrkor och samfund, varför inte gå in där och bidra? Det vill jag svara på.

Det finns så många heliga verksamhetskor i samfunden att vårda, som är framfödda i en annan tid och som var profetiska lösningar då, men som tappat bort de eviga perspektivet. Former och verksamhetsmetoder som sätts främst och som står i vägen för människor att bli frälsta. Vi ska ju nå människorna och vinna dem för evigheten och inte primärt för vår kyrka. Sådana sammanhang går inte att förnya. De vårdar sina principer och det skulle bara bli en strid utan framgång och inte till rätta. Styrelsemedlemmar som pantsatt sina liv för gamla metoder. Gud låter istället nya rotskott skjuta upp. 

Han som inte har anseende till person.

 

Läs hela inlägget »

I går beställde jag en ny upplaga av traktater eller flyers till min evangelisation. 10.000 stycken. Det blir en fin start på en fortsättning i en intensifierad verksamhet! 

När jag delade ut under gårdagen så var det lite av ett maratonlopp att i flera timmar snurra runt bland alla bilar. När tredje bunten var utdelad så kom bibelordet till mig av Jesus om att "den som sår sparsamt skall också skörda sparsamt". Det låg ingen förebråelse i det. Jag upplevde det ordet som praktiskt användbart och där och då tillämpbart. Om min chef kallar på mig i mitt profana arbete och vill att jag ska ställa upp, då gör jag det. Varför skulle man inte då kunna ge en timma extra åt Herren i ett högre syfte? Och hur ska man kunna skörda rikligt om man inte sår ymnigt?  Ja, det är inte jag som ska skörda - det skall Herren göra! Jag hämtade direkt en bunt till ur bilen och gick ytterligare ett varv i Jesu namn. Det var välsignat!

Det vilar ett välbehag över insatsen. Inte på grund av förträfflighet men av ett Guds välbehag. Detta är möjligen den minsta av alla handlingar man kan företa sig i Guds rike. Kanske är det ändå en av de största. Så upplever jag det.

Jag är så glad för min far och hans ungdomsvänner som faktiskt lyckades hålla fast vid det enkla förhållningssättet, det som kanske många ratar som något för obetydligt och oansenligt. Jag kan känna att jag nu går lite i hans fotspår och att budbärarens fotsteg får gå vidare.

Om någon vecka kommer ett stort paket med nya flyers. 

Det känns så dyrbart!

 

Läs hela inlägget »
Etiketter: tabernaklet

Underbart! Det blev inte mindre än 1000 bilar som fick en traktat på sin bilruta idag. Tusen bilar blir tusen personer. Det är faktiskt enastående att dela ut på parkeringen utanför köpcentra. Människor kommer från alla väderstreck och man behöver aldrig anse området som färdigutdelat. När man gått hela parkeringen igenom är det bara att börja om från början igen. Det tar en timma att gå igenom alla bilar. 

Så viktigt att i våra dagar påminna människor om vår existens, om Jesus och om evigheten. Att människor gör sig redo under vetskapen om att de annars går evigt förlorade. Man vet aldrig i dessa tider vem som näst drabbas av Covid 19 - denna djävulens andedräkt - som tar livet av människor.

Ta livet på allvar! Ta Gud på allvar så kommer han att ta dig på allvar. Ropa till honom så tar han emot dig och fyller dig med sin frid.

Men först tömmer han dig på din synd, din skuld och dina laster. När du bekänner dem. Det är en avbördan som är enorm! Sedan fyller han dig med sin glädje och sin frid. Då har du blivit frälst.

- Jesus, heter han!

 

Läs hela inlägget »
Paulus skriver det så här;

"Ty den kamp vi har att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarymderna." Efesierbrevet 6:12

Varför omnämner Paulus "kött och blod" ( ett uttryck för människan) om det nu inte är där kampen står? Därför att det är där ondskan förlägger striden och det är där den ofta utspelar sig. Det kan vara en strid som föres genom kött och blod. Eller av kött och blod. Det kan också vara en kamp för kött och blod. Vi är ju oss själva och våra egna närmast. Bara vi blir dränerade på andlig energi så har de (andemakterna) fått oss ur fattningen. De ska inte lyckas!

Striden står om den enskilda människan. Där blev Judas fullständigt intagen - för girighetens skull. Där blev Petrus under en svordom intagen av sin egen självbevarelsedrift. Därvid blev Paulus hårt prövad. Dessa höga intelligentia som råda här i mörkret! Är inte nyckelordet här att ”råda"? Hur rådgivande kan inte försåtliga tankar vara, logiska tillrättalagda resonemang som uppkommer i sinnet - hos en själv eller via andra? Djävulen som kan människotyperna. Han, den store psykologen, som lägger ut snaror och försöker ta ifrån oss glädjen i Gud, friden i Jesus och kraften i den helige Ande. Försöker åtminstone. Han ska inte lyckas!

Ett mäktigt vapen är lovsången eller sången. Att tillbe Gud genom sång går honom alldeles på nerverna. Han står bara inte ut - han som var sångledaren i himlen en gång. Därför är gudstillbedjan i sång en viktig vägröjare för en väckelse. Den frisätter utrymme i den andliga världen. Gud skyndar strax till!

Stå stadigt fast. Var orubblig. Stå djävulen emot, så skall han fly ifrån er.

 
Läs hela inlägget »

Imorgon har jag en ledig dag och jag har önskat att det skulle få bli bra väder. Att dela ut flyers på bilar är inte lätt om det regnar. Det är helt omöjligt. Man kan inte heller laminera alla handaffischer. Det är orimligt.

Men likt en gudagåva så blir förutsättningarna goda imorgon! Det ska bli soligt och inget regn. Jag kan lova dig att jag kommer att ta vara på tiden. När väl vintern kommer ges det få tillfällen. Det tänker jag på redan. Covid-19 gör det också svårt att möta människor på stan. Att gå till bostäder är inte heller möjligt när husen har portkoder.

Vänner, vår tro säger oss att vi har ett evigt hem som väntar! Det hemmet ska vi bjuda in andra till. Vi är bara på genomresa i livet. Ja, vi ska skaffa oss vänner i den tillkommande världen. Då måste vi vara verksamma! Var verksam på ett eller annat sätt. Bed under dagen imorgon, om att människor ska nås av evangelium.

Vårt hopp är att Jesus snart kommer tillbaka. Det vitaliserar oss. Allt det vi gör sker genom kärlek, genom den kärlek som Gud bevisat oss. Därför kan vi älska andra människor med samma kärlek.

Låt oss se riktigt framåt i tro till Gud. Ha blicken fäst på det som är där ovan, hos Gud. Var inte modfälld! 

Tro på Gud och hoppas inför varje dag att vår Jesus är med och att han bereder för oss en framtid och ett hopp.

Trösta varandra med dessa ord.

 

Läs hela inlägget »

"Folket i Jerusalem och hela Judeen och hela Jordanområdet kom ut till Johannes, och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Men när han såg att många fariseer och saddukeer kom till platsen där han döpte, sade han till dem: "Huggormsyngel! Vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tro inte att ni kan säga inom er: Vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag, och jag är inte ens värdig att ta av honom sandalerna. Han ska döpa er i den helige Ande och eld. Han har sin kastskovel i handen, och han ska rensa sin tröskplats och samla sitt vete i ladan. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som aldrig slocknar." Matteus 3


Många religiösa kom till Johannes för att bli döpta. Men några blev bryskt tillrättavisade och avvisade. Man kan tycka att predikanten var hård och kontraproduktiv för en god evangelisk verksamhet. Johannes döparens tema var; Gör bättring!  Ja, att låta sig döpas utan att göra bättring, vad ska det tjäna till? Och vad tjänar det till att vara döpt och sedan förfalla? Att avfalla från att bära god frukt?

Jesus talar om en dag då vi skall stå fram inför Gud. Då ska han skilja ut människor som man skiljer ut får från getter. En fruktansvärd beskrivning och bild.

Har du sett en liten levnadsglad och uppsluppen killing någon gång? De äger allra redan getens natur. Oaktad sin litenhet kastar den gärna upp sin överkropp snett upp i luften med huvudet före och utmanar även de större getterna. Med horn mindre än toppen av ett lillfinger. I självhävdelse och i självförverkligande. Vi kan i jämförelse med fåret - som inte alls utmärker sig i några egna ambitioner - se en avsevärd karaktärsskillnad, en helt annan natur. Jesus använde bilden av får och getter i sin liknelse när han flockbenämner och artbestämmer oss.

Låt oss ta oss tid och läsa den texten:

"När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska Kungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig som främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 

Då ska Kungen svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. 

Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: Jag säger er sanningen: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.
" Matteus 25.

Vilken rannsakande text! "När såg vi dig hungrig... När såg vi dig törstig... När såg vi dig främmande och naken?... När såg vi dig sjuk?... När såg vi dig i fängelse..."  När såg vi dig överhuvudtaget!?

Jag skulle vilja utropa; Herre!, jag ser dig alltför ofta och överallt som fattig, hungrig, naken och i fängsligt förvar. Jag ser dig överallt! Hjälp oss Herre att inte bara gå förbi en av dina minsta - vart än du sänder oss till undsättning! Eller där vi borde komma till undsättning. 

Detta är en förbättringens tjänst där getens natur får stå tillbaka i sin självupptagenhet och självhävdelse för behovets barn som Jesus identifierar sig med. Här har vi mycket outrättat att utföra.

"Herre, ge oss uttrycksmedel och en plats att utgå ifrån, det ber vi dig om."

 

Läs hela inlägget »

Kulturen, vår tids finbegrepp över leken, sporten, filmen och estradören, etc. Den odlade verklighetsflykten! Den är just nu hårt trängd och begränsad av pandemin. Många av dess företrädare ropar högt på hjälp. Ekonomisk hjälp och förståelse för deras belägenhet.

Idag kom regeringens talesman, socialminister Lena Hallengren, med beskedet att det inte blir några ökade lättnader i vår samvaro. Taket, ett höjt tak, för publika tillställningar från max 50 personer till 500 personer per samling, avslogs. Den hade varit tänkt att träda i kraft från 1 oktober. Så blir det nu inte. Folkhälsomyndigheten som är den sakkunniga instansen står som garant. Folkhälsomyndigheten som befarar en kraftig ökning av coronaviruset i samhället uttryckte det så här under gårdagen. "Det går sakta men säkert åt fel håll ", som Anders Tegnell uttryckte det.

Jag vill säga med stor förståelse och ödmjukhet; Detta kommer inte att vara över under en snar framtid! Jag som troende har att förstå Guds perspektiv. Och detta är inte slutet på pandemin. Gud går till rätta med kulturen. Tro mig! Och jag tänker inte exemplifiera. Det är inte min sak. Jag har inga egenintressen eller något otal med någon. Absolut inte. Men Guds klocka är slagen och vi har gått över en gräns. Det har vi.

Jag hävdar, att på andra sidan av denna pandemi, så ska Gud ha utverkat åt sig en lokal för Guds folk. Det kommer bli lokaler tomma. Och han ska förblivande äga den. Förblivande... Vad betyder det? 

Jo, den ska ägas långt bortom alla villkorade och kända rivningskontrakt. Det är Guds svar till sitt folk. Det upplever jag som profetiskt. 

Sela.
 

Läs hela inlägget »
Evangelisation på IKEA:s parkering Evangelisation på IKEA:s parkering


Idag har jag varit och evangeliserat på IKEA parkering i Barkarby, här i Stockholm. Förekomsten av Coronaviruset gör att man både får vara försiktig med andra och med sig själv. 

Tänk vad oslagbart det är med flyers, egentligen! Man renodlar evangelium och sätter det på pränt med ett budskap det kan ta åratal att få fram i en daglig gemenskap, som på arbetsplatserna. Men här kan man gå rätt på sak på ett helt annat sätt. Så viktigt att påminna om Jesus och ett liv efter detta.

- Så, välkommen alla ni som letat er in här på min hemsida!

Jag har inte något mer att säga om biografen som jag är säker på kommer att dyka upp här i Stockholm. Där ska vi ha en neutral plats för evangelisation. Gud bor inte i en kyrka eller i en lokal men en biograf eller teaterlokal är en bra plats att samlas i. Men tiden är inte inne ännu. Jag har döpt lokalen till Tabernaklet, då jag tycker det ligger en sådan fin tanke bakom det begreppet. Tabernaklet!

Välkommen att följa mig här på sidan.

Några har frågat mig vilka jag tillhör eller representerar. Jag är ensam - än så länge, men har många vänner som förstår behovet och stöder mig i detta. 

Tabernaklet är inte en privat angelägenet. Det är Guds rikes angelägenhet!

 

Läs hela inlägget »

Senaste

Arkiv

Din kommentar

  • Leif Backman » Ett andligt genombrott:  ”Du rör vid det som är centralt i kristen tro. En annan "stor" man i väckelsens t..”

  • Stina » Ett andligt genombrott:  ”Tack broder Thommy för detta mycket Sanna och värdefulla inlägg. Gud välsigne di”

  • Siri » Min pappa, del 1:  ”Härligt!”

  • Thommy » Smärtgränsen för biograferna är nära:  ” Tack, Leif! Ett verkligt underbart vittnesbörd. Ja, jag har också träffat s..”

  • Leif Backman » Smärtgränsen för biograferna är nära:  ”I min hemförsamling, på 60-70 talet, fanns en gammal man. Varmt kristen som levd..”

  • Thommy » 10.000:  ”Det är välsignat, Claes. Du skulle varit med. Om tid och rum skiljer åt, så bl..”

  • Claes Mård » 10.000:  ”Önskar dig Guds rika välsignelse i ditt uppdrag !”

  • Thommy » Evangelisation vid IKEA:  ” Hej Elin, ja du påminner mig verkligen om hur kommunikation kan vara svårt, det..”

  • Elin » Evangelisation vid IKEA:  ”Hej Thommy, fick din lapp på min bil. Du undrade vart jag var på väg. Jag och mi..”

  • Siri Åkesson » Tabernaklet:  ”När Tabernaklet skulle byggas var Gud väldigt noga med vilka färger som skulle v..”

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter

 

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Arkiv

Etiketter