_DSC7559Thommy4.MOBIL

Sidan är under uppbyggnad.


                 Några bibelställen om Andedopet 

Den helige Andes dop är en gåva från Gud till alla troende. Tungomålstalande är ett tecken på att man tagit emot gåvan, den helige Andes dop. Gåvan förtjänar man inte. Man får den. Tungomålstalande är ett individuellt språk. Det bygger på ord man inte förstår. Det är Guds ande i människan som  talar hemliga ord med Gud. De uppstår inne i människan men går förbi intellektet. Man tänker aldrig ut orden. Man kan säga orden högt eller inom sig. De bara kommer och de är väldigt starka. De ger kraft och styrka. De ger mod så att man vågar vittna om Jesus. De är laddade av energi eller dynamos och de uppbygger människan.

Tungomålstalandet styr man själv över. Man kan alltså tala i tungor när man vill. Ofta genererar de fler ord och man blir mycket stärkt och upprymd av dem. Den helige Andes gåva är oumbärlig för alla kristna. Genom den helige Andes gåva så finns också andra gåvor som Anden delar ut.

Jesus poängterade innan han for upp till himlen efter sin uppståndelse att det var nyttigt att han gick bort, så att Fadern kunde sända den helige Ande till de troende - Anden är den tredje personen i gudomen.

Så förstår vi att det är viktigt att mottaga andedopet. Den helige Ande tar från Jesus och ger till oss. Han har inget tilltalsnamn. Det har sin grund i att han vill ge Jesus all uppmärksamhet. Han vill inte bli tillbedd men heller inte bli smädad.

Det går inte att träna sig till eller lära sig tala i tungor. Det måste mottagas från Gud, som redan gett dig den gåvan om du som troende vill ta emot den.