_DSC9211-2.Mobilen


                                      Att bli frälst

"För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samme Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst." Romarbrevet 10:9-13

                                                                 *

"Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska."  Markus evangelium16:16-18.

                                                                 *

"Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder." Matteus evangelium 1:21

                                                                *

"Men Jesus lever för evigt, och därför har han ett prästämbete som är evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom, eftersom han alltid lever för att be för dem." Hebreerbrevet 7:24-25

                                                                *

" Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn."  Johannes evangelium 3:17-18

                                                                *

Jesus svarade: "Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike." Johannes evangelium 3:3

                                                                *
 

Frälst betyder att bli räddad. Det är en livsförvandling som sträcker sig både bakåt men också långt framåt i tiden - ja, ända in i döden och in i evigheten för den enskilda människan.

Gud satte en gräns när de första människorna föll i synd. Han bestämde att ingen synd skulle få komma in i himlen. Samtidigt blev vi utestängda både från gemenskap med Gud men också tillträdet till himlen.

Det vi har gjort eller varit kan vi aldrig ha ogjort men vi kan få förlåtelse för det och försonas med det. Det sker när människan säger ja till Jesus som kom för att försona oss med Gud. Då befriar han människan inifrån och lyfter av henne alla bördor som synden i människans natur orsakat henne. Jesu blod renar samtidigt människans samvete så det blir rent och känsligt igen. Det fina samvetet. En påtaglig men andlig upplevelse.

Att leva ett liv utan att bli frälst och mottaga syndernas förlåtelse medför en evig och fruktansvärd död. Alla människor ska en gång dö och sedan dömas. Vår själ är odödlig. Den återuppstår. Vad är en själ? Det är du. Ditt innersta.

Syndaproblemet löste Jesus när han syndfri dog på korset. Hans blod renar oss från alla synd - om vi tar emot honom som vår personlige frälsare. Det medför att vi har evigt liv den dagen vi lämnar jordelivet. En sanning vi sällan får höra om i vår tid, men inte dess mindre sant för det. Hur blir man frälst? Ja, man sätter sin tro på Jesus och bekänner honom med sin mun. Det räcker att uppriktigt söka honom och nämna hans namn som när man talar till en person. "Jesus ta emot mig", typ. "Jesus fräls mig". Då möter han vårt inre med sin enorma frid och glädje. Man blir då förvandlad inifrån.